Potřebuji vyřídit

Místní poplatek ze psů

Poplatky za psa
Výše poplatku v bytovém domě:

1 000 Kč/první pes, 1 500 Kč/každý další pes.
Osoba starší 65 let: 200Kč/první pes, 300 Kč/každý další pes.


Výše poplatku v rodinném domě:

400 Kč/za každého psa.
Osoba starší 65 let: 100 Kč/za každého psa.


Datum splatnosti: 31. května příslušného kalendářního roku


Číslo účtu: 19-326131/0100


Variabilní symbol: (nemění se) zjistíte na poplatky@muberoun.cz, poplatky1@muberoun.cz, poplatky2@ muberoun.cz, tel.: 311 654 163 (169, 170)


Poznámka: Kancelář C 103, kde se administrativa poplatků vyřizuje, je umístěna v přízemí radnice na Husově náměstí naproti matrice. Platbu lze uskutečnit hotově na pokladně v přízemí radnice nebo převodem z účtu a složenkou.

Formuláře

Místní poplatek za psa

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...