Potřebuji vyřídit

Místní poplatek za odpad

Poplatky za svoz komunálního odpadu


Obyvatelé Berouna mají možnost zaplatit poplatky za psy a komunální odpad do 31. května příslušného kalendářního roku. Poplatky doporučujeme hradit bezhotovostně bankovním převodem. 

Výše poplatku: 1000 Kč/osoba


Datum splatnosti: 31. května příslušného kalendářního roku


Číslo účtu: 51-4855720247/0100


Variabilní symbol: (nemění se) zjistíte na poplatky@muberoun.cz, poplatky1@muberoun.cz, poplatky2@ muberoun.cz, tel.: 311 654 163 (169, 170)


Upozornění: Povinnost uhradit poplatek za svoz komunálního odpadu mají osoby přihlášené ve městě i fyzické osoby, které jsou majiteli stavby k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, kde není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba. 

Formuláře

Místní poplatek za komunální odpad

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...