Potřebuji vyřídit

Místní poplatek za odpad

Poplatky za svoz komunálního odpadu

(místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství)

Výše poplatku: 1 000 Kč/osoba

Datum splatnosti: nejpozději do 30.9. příslušného kalendářního roku

Číslo účtu: 51-4855720247/0100

Variabilní symbol: (nemění se) zjistíte na poplatky@muberoun.cz, poplatky1@muberoun.cz, poplatky2@ muberoun.cz, tel.: 311 654 163 (169, 170)


Upozornění: Povinnost uhradit poplatek za svoz komunálního odpadu mají osoby přihlášené ve městě i fyzické osoby, které jsou majiteli stavby k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, kde není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba. Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci, a má v této jiné obci bydliště.

Formuláře žádostí

Místní poplatek za komunální odpad

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...