Potřebuji vyřídit

Formuláře stavebního řízení

  Seznam formulářů pro stavební řízení.

Formuláře

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
Žádost o vydání společného povolení
Oznámení záměru
Ohlášení stavby
Žádost o stavební povolení
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
Žádost o povolení předčasného užívání stavby
Oznámení změny v užívání stavby
Ohlášení odstranění

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...