Kontakty

00233129
+420 311 654 111
Husovo nám. 68
Beroun
2gubtq5
http://www.mesto-beroun.cz

Kontakty na jednotlivé osoby naleznete v telefonním seznamu.

Telefonní seznam Úřední hodiny

Hlavní budova - radnice, Husovo nám. 68

starostka, místostarostové, tajemník, městská policie, kancelář tajemníka, odbor výstavby, odbor finanční, odbor životního prostředí, odbor správní, odbor majetku a investic, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, odbor školství a volnočasových aktivit
Sekretariát starostky a místostarostů
Pokladna
Podatelna
Czech point
Evidence obyvatel
Matrika
Místní poplatky


Pracoviště Politických vězňů 20

Odbor dopravy, Obecní živnostenský úřad, oddělení přestupků a správních deliktů, spisovna, krizové řízení


Pracoviště Pod Kaplankou

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví


Pracoviště Tyršova 1635

Oddělení správních a dopravně správních agend (cestovní doklady, občanské a řidičské průkazy, evidence vozidel)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...